a
Mýty a fakta o psích a kočičích granulích - Za studena lisované granule jsou lépe stravitelné než extrudované

Mýty a fakta o psích a kočičích granulích - Za studena lisované granule jsou lépe stravitelné než extrudované

Za studena lisované granule jsou vedle bezobilných krmiv dalším trendem současné doby a bývají prezentované jako krmivo, které je šetrně zpracované a tím i lépe využitelné než běžné extrudované granule. Jako další výhoda těchto granulí se uvádí, že v žaludku nebobtnají a tím snižují riziko vzniku torze žaludku, a že je lze jako jediné bez problému kombinovat se syrovou stravou BARF. Většina těchto tvrzení ale nevychází z odborně podložených ani vědecky prokázaných důkazů a jedná se převážně o součást marketingu. Pojem lisování za studena je spíše reklamní frází, přesnější pojem je granulace nebo peletování, což je technologie, která se uplatňuje zejména při výrobě krmiv pro hospodářská zvířata. Pro výrobu krmiv pro psy a kočky má ale některé nevýhody. Zejména se zde dosahuje výrazně nižší úrovně mazovatění škrobu (a tím i jeho nižší stravitelnosti) a umožňuje zpracovávat pouze krmiva s nižším obsahem tuku. Zásadní rozdíl mezi oběma technologiemi je v teplotě, které se dosahuje během výrobního procesu. Zatímco při lisování/peletování teplota dosahuje maximálně hodnoty kolem 80 ⁰C, při extruzi bývají teploty kolem 120-140 ⁰C. Další rozdíl je v konzistenci výsledného produktu. Lisované granule jsou hutné a pevné, zatímco extrudované granule jsou křehké a porézní. Mnoho výrobců a prodejců granulí lisovaných za studena uvádí na svých webových stránkách i v reklamních materiálech, že jejich produkt je lépe stravitelný a obsahuje snáze využitelné živiny ve srovnání s tradičními extrudovanými krmivy. Žádný z nich ale neuvádí odkazy na příslušné studie nebo testy stravitelnosti, které by jejich slova potvrdily. Bez provedených zkoušek je každé takové tvrzení bezcenné a lze je brát pouze jako reklamní slogan. Dosud jsou známé pouze dvě studie, které se zabývaly srovnáním stravitelnosti peletovaných a extrudovaných granulí a vycházejí ze skutečných zkoušek stravitelnosti na psech. Zejména výsledky novější studie ale hovoří spíše ve prospěch extrudovaných granulí. Také tvrzení, že lisované granule snižuje riziko dilatace žaludku a následně jeho torze, není podložené žádným reálným výzkumem. Nízké teploty během lisování nezaručují bezpečnou inaktivaci patogenních mikroorganismů v živočišných surovinách ani dostatečný stupeň zmazovatění škrobu a inaktivaci antinutričních látek v rostlinných složkách. Kvůli zajištění bezpečnosti a stravitelnosti svých produktů proto musí výrobci používat předem tepelně zpracované suroviny, čímž se vytrácí prezentované výhody lisování za studena. Při testech chutnosti navíc psi dávají prokazatelně přednost extrudovaným granulím před lisovanými, u koček bývá jejich chutnost ještě více problematická. Zajímavý je také fakt, že za studena lisované granule jsou populární zejména v Evropě, zatímco v jiných částech světa představují mezi krmivy pro psy a kočky pouze zanedbatelný podíl.

MVDr. Eva Štercová, Ph.D.