a
Mýty a fakta o psích a kočičích granulích - Granule se tráví pomaleji než syrové maso

Mýty a fakta o psích a kočičích granulích - Granule se tráví pomaleji než syrové maso

Že se granule tráví pomaleji než syrové maso, je názor, který šíří zejména příznivci syrového krmení BARF. Pro toto tvrzení ale v současné době neexistuje žádný vědecký důkaz. Co známe bezpečně jsou faktory, které ovlivňují vyprazdňování žaludku a posun tráveniny do tenkého střeva a dalších oddílů. Granule jsou zpracované krmivo a ve vlhkém prostředí žaludku se rozpadají na jemné částice, maso bývá polykáno ve větších kusech. Představa, že granule zůstávají v žaludku po dlouhou dobu, jak tvrdí zastánci této teorie, zatímco syrové maso ho opouští mnohem rychleji, je přinejmenším zvláštní a odporující principům fyziologie trávení. Veškerá přijatá potrava se v žaludku zpracovává jako celek, působí zde zejména kyselina chlorovodíková a trávicí enzym pepsin, které zajišťují rozklad bílkovin. O tom, kdy zpracovaná potrava opustí žaludek a přesune se do dvanáctníku rozhoduje několik faktorů. V první řadě je to obsah vlhkosti a velikost částic. Tekuté složky a malé částice potravy opouští žaludek rychleji než pevné a větší částice. Dalším faktorem je obsah živin, kdy vyšší obsah tuku, bílkovin nebo rozpustné vlákniny v potravě vyprazdňování obsahu žaludku zpomalují. U zdravých psů dochází k vyprázdnění žaludku obvykle do 8 hodin po nakrmení, zvracení nestrávené nebo částečně natrávené potravy za více než 8–12 hodin po jídle zpravidla signalizuje poruchu trávení nebo zvýšený stres. Celý tento proces je řízený nervovou soustavou a také hormonálně, přičemž produkce řídících hormonů závisí na chemickém složení tráveniny a hodnotě pH, bez ohledu na její původ. Není známá žádná vědecká práce, která by se zabývala délkou pobytu granulí a syrového masa v žaludku u psů nebo koček. Byla ale provedená nepublikovaná experimentální studie, kdy byla u psa pomocí kontrastních rentgenových snímků zdokumentována cesta tráveniny ze žaludku do tenkého střeva u dvou rozdílných krmných dávek. Jedna obsahovala extrudované granule a druhá byla typická dávka BARF se syrovým masem. Výsledky tohoto experimentu ukázaly, že granule opustily žaludek mnohem dříve než syrové maso, tedy přesně naopak, než se obvykle tvrdí. Zatímco za 4 hodiny po nakrmení granulemi byl žaludek psa již prázdný a veškerá trávenina se nacházela ve střevě, část syrové krmné dávky zůstávala stále v žaludku. Nejdéle tam zůstávaly fragmenty kostí, které bylo možné nalézt ještě po 5 hodinách od nakrmení. Není tedy pravda, že se granule tráví v žaludku déle než syrová strava, a je velmi pravděpodobné, že je tomu spíše naopak. Granule se v žaludku rozpadají na jemné částice, zatímco syrová strava obsahuje větší a pevnější kusy, což vyprazdňování žaludku zpomaluje.

MVDr. Eva Štercová, Ph.D.