Kvalita krmív Fortify

Krmivá Fortify sú vyrábané výhradne z overených surovín odoberaných od renomovaných veľkých výrobcov, ktorí sú schopní garantovať štandardnú kvalitu svojich produktov.  Používané suroviny sú naviac testované v modernom laboratóriu, ktoré je súčasťou výrobne krmív. Toto laboratórium je schopné a bežne realizuje rozbory používaných surovín na obsah všetkých živín, tj. bielkovín, tukov, sacharidov, rovnako ako i vitamínov, makro i mikroprvkov a ďalších doplnkových látok. Taktiež zabezpečuje rozbory na obsah mykotoxínov a antibiotík a ich  rezíduí.

Laboratórium je držiteľom osvedčenia ČIA o.p.s. o akreditácii č. 136/2010.

Hlavné vybavenie laboratória:

  • kvapalinový chromatograf Shimadzu LC-10 vybavený jednotkou pre postkolónovú derivatizáciu, UV/VIS a fluorometrickým detektorom
  • kvapalinový chromatograf Agilent 1100 Series s UV/VIS detektorom
  • automatický titrátor Mettler Toledo T 50 pre všetky druhy titrácií
  • AAS spektrofotometer SavantAA fy GBC
  • dvojlúčový UV/VIS spektrofotometer Shimadzu UV-1601
  • ELISA Reader firmy Neogen Corp. Pre stanovenie mykotoxínov metódou ELISA
  • analyzátory firmy FOSS pre stanovenie obsahu tukov (Soxtec HT-2 a Soxtec 2055), bielkovín (Kjeltec), hrubej vlákniny, ADF, NDF a ADL (Fibertec 1020)

V laboratóriu sa následne realizuje i spätná kontrola vyrobených produktov, čím sú minimalizované riziká kolísania kvality týchto výrobkov.

O kvalite výroby svedčia certifikáty kvality ISO 14001 a IFS.

Fotogaléria